Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai 2, 2013

Thảm cảnh sinh viên

Bác chủ nhìn con bác chủ cười
Con nhìn bác chủ muốn khóc thôi
Không trả tiền trọ thì không được
Trả tiền trọ rồi con xót lắm bác ơi.

Ba nghìn năm đó con phải trả
Một số điện thôi- con rụng rời
Trong khi nhà bác trả nhà nước
Có nghìn sáu thôi- lãi gần đôi.

Mỗi tháng năm nghìn- có là nhiêu
Một bữa ăn sáng đáng bao điều
Trả tiền rác đã không chẳng ổn
Con sinh viên mà, kêu thấu ai.

Mười nghìn số nước- mới lạ thay
Nước vàng như kiểu của C2
Giếng khoan có khác: giun và dế
Ngậm ngùi chát đắng biết kêu ai

Chưa kể trong phòng mỗi nồi cơm
Quạt điện thi thoảng mới đưa dùng
Ấy thế mỗi tháng nửa yến điện
Đau lòng-đi kiện, bác có hay.

Hai buổi đến trường nghĩ tối thôi
Tháng mười khối nước: thật như chơi
Trong khi một khối là ngàn lít
Chả nhẽ phòng con thành bể bơi.