Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai 14, 2016

Hạnh phúc

Bạn từng hỏi tôi: Hạnh phúc là gì?
Ừ, hạnh phúc muôn màu muôn vẻ lắm, gợi nhớ gợi thương bao nhiêu điều, hạnh phúc bình dị lắm mà cũng lắm gian nan trong chặng đường tìm kiếm.