Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 5, 2013

Đời mà...

Mấy ngày này phương tiện giấy lên vụ án bắt nhầm còn hơn bỏ sót.... làm điên đảo dư luận, một ngọn sóng căm phẫn bùng lên mạnh mẽ khi mà người ta phải chịu án 10 năm trong một nơi không thể tủi nhục hơn thế và mang một tội danh mà sống cả kiếp người cũng không thể rửa được sạch tội.
Ngược quá khứ trở về với vụ án cách đây 10 năm trước, có nghĩa là khi đó tôi mới 10 tuổi, cái tuổi mà còn lêu lổng ở ngoài đường, mỗi trưa hè sẵn sàng trốn cha mẹ đi bắt cào cào châu chấu và sẵn sàng chổng mông lên chửi vếu nào đó khi nó chửi mình, và thậm chí sẽ nhảy vô cào cấu ai đó nếu nó vu oan mình một việc gì... hầy, tôi thế đó, tức thì đánh, tức thì chửi...và, đến hôm nay, vẫn cứ là thế, nhưng chỉ có điều não nhăn hơn một tí nên thay vào việc ngồi chửi đổng thì tôi đã chửi bằng ngòi bút của mình.
Tôi chả dám nói pháp luật sai....đơn giản quá à, bởi đây là cán cân của công lí, vì thế cho nên dù cái quái gì công lí cũng đúng, dù vếu này xinh hay vếu kia lắm xèng thì cũng kệ cha nhà nó, pháp luật minh bạ…