Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín 13, 2016

Cái gì trói buộc con người

Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ làm nghề nông, trong nhà có nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được ở trong nhà, còn con trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày, trâu ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chiều tối mới về, còn chó ta chỉ việc nằm phè ở nhà dòm chừng trong ngoài trước sau.

Phật tại tâm

Có người từng hỏi tôi: Đức Phật ở đâu?
Phật tại Tâm. Nếu trong lòng mình có Phật thì Phật ở trong chính cái tâm của mỗi người.Nếu con người có tâm đức, sống luôn giúp đỡ người nghèo, bỏ được những sân si, sân hận, tham lam của đời người, bỏ được những đố kỵ, ganh ghét thì người đó chính là Phật rồi.