Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Tản ...

Có những ngày dài cả thế giới như không còn ai kề cạnh. Nhớ về những gì trải qua, cô đơn, lạc lõng, chơi vơi. 

Viết cho ngày mai.

Cũng chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào nữa mà mức độ cãi nhau của hai người tăng lên rất nhiều. Cứ vì những chuyện đâu đâu, cứ vì lục lại quá khứ để rồi khiến cả hai đau lòng.