Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba 15, 2014

Thơ thầy Lê Quốc Châu.

MẸ HIỀN
Ngày xưa vượt núi trèo non
Vay mượn khắp chốn vì con học hành,
Bây giờ con đã trưởng thành
Mẹ như chiếc lá lìa cành sớm hôm.
Ngày xưa mò tép bắt tôm
Đêm mưa ngày nắng lo cơm cả nhà,
Bây giờ lê lết góc nhà
Trông con ngóng cháu rồi ra thẩn thờ.
Con đi mãi miết Mẹ nờ
Nên ít bên Mẹ những giờ ốm đau,
Giờ về bên mộ gục đầu
Ăn năn, hối hận còn đâu Mẹ hiền.