Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 27, 2017

Thanh xuân...

Cũng đã lâu rồi không về công ty cũ. Nay có việc ngang qua, bất chợt ghé vào. Mọi người vẫn như xưa... chỉ có thêm một vài nhân sự mới. Ai cũng vui mừng, ai cũng thân thiện như ngày còn đang làm cùng. Mọi người không nhắc anh nữa, chắc cũng sợ em buồn nên tất thảy mọi đề tài đều không có bóng hình anh trong đó. Khác xa với ngày xưa... Nhưng thôi, thời gian thay đổi, nó làm xoa nhòa đi tất thảy... Chỉ vì người ta quá thương em nên không muốn em thêm lần nữa đau lòng.