Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 5, 2016

Mùa thương yêu

Những ngày cuối năm mật độ công việc tăng cao. Áp lực dường như cũng gấp đôi gấp ba ngày thường. Bên ly cà phê lạnh từ bao giờ là một tập những bài báo cáo, đồng nghiệp dường như ai cũng cố gắng cho xong hết những phần việc của mình để về sớm. Không còn những câu tán gẫu, không còn những cái chậc lưỡi để mai.
Điện thoại Khuê reo lên. Tin nhắn mới.