Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai 19, 2014

Cái tát

Nó giật mình khi đọc đến bài báo CÓ NHỮNG CÁI TÁT KHIẾN HỌC SINH NÊN NGƯỜI. Ngày xưa lại trở về, tuổi thơ hiện rõ mồn một trong tâm khảm bây giờ của nó.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, tất cả học sinh lớp 2A đã trở về chổ và bắt đầu sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Vẫn là 5 điều Bác Hồ dạy, rồi lớp sẽ ngồi sinh hoạt ca hát.
Thu lấy sách vở ra để chuẩn bị vào học, tiếng Khánh một bên réo rắt:
Mày ơi, tao với mày thu sách vở lớp trưởng đi, tí cho nó tìm cho hay
-Thu đâu? Nhỡ nó thưa cô thì sao? Loan nói.
-Không sao đâu, thu dưới cặp trong ô bàn của nó ý.
-Ừ, để tao để cho..hí hí...