Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 23, 2016

Chúng ta...

Hôm nay gặp lại anh, sau hơn năm trời không gặp mặt. Anh vẫn vậy, không gì thay đổi. Chỉ mỗi mình em khác trước nhiều.
Em thay đổi, già dặn và bất cần hơn xưa.

Câu chuyện chúng ta kể cũng lảng tránh đi nhiều những cái gọi là ngày xưa. Bởi, cái gì xưa cũ cũng có thể khiến cho một đôi người đau.