Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười 26, 2016

Trở về của trái tim

Bước thấp bước cao ra khỏi công ty. Một giọng nói quen thuộc vang lên phá cái không khí tĩnh lặng trong đầu của Khuê. Nửa muốn đi, nửa muốn ngoái lại. Trong tâm mình cô vẫn còn sợ tiếng gọi nhỡ đâu là ảo giác.