Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín 15, 2016

Viết cho con!

Gửi con, người mà có thể bây giờ chưa xuất hiện trong cuộc đời mẹ. Nhưng mẹ tin, ở tương lai nhất định con sẽ cùng mẹ trải qua những tháng ngày vui buồn của cuộc đời, cùng mẹ vui chơi, cùng mẹ làm những điều mà con thích và cùng mẹ rong ruổi trên những đoạn đường. Con nhé!